Odprto pismo za javnost glede g. Roka Zorkota!

Odprto pismo za javnost glede goljufivega namena največjega “poštenjaka” v posavskem nogometu, Roka Zorkota!

Nazaj

Odprto pismo za javnost glede g. Roka Zorkota!

V Nogometnem klubu Brežice 1919 smo se do sedaj vedno vzdržali javne debate o nogometnih zadevah in razmerjih znotraj nogometnih krogov. Vse z namenom medsebojnega spoštovanja in športnega fair play-a. Istega pravila smo se držali tudi letos, ko smo prejeli sklep Disciplinskega organa Nogometne zveze Slovenije, ki je ND Posavje Krško (idejni vodja Rok Zorko) spoznal za krivega goljufanja in ponarejanja listin pri registraciji našega igralca. Prepričani smo bili, da je s tem zadeva zaključena in da ND Posavje Krško in predvsem človek, ki vodi to društvo premore toliko integritete, da bo vsaj s takšnim početjem prenehal, če se že ni zmožen za svoje početje opravičiti. Vendar ne, zgodilo se je ravno nasprotno. Rok Zorko s podobnim početjem nadaljuje, kot da se ni zgodilo nič. Ker smo kot delavci v športu, nogometu, dolžni zaščititi interese naših in tudi ostalih športnikov v našem okolju, smo se v klubu odločili, da z zadevo seznanimo javnost in na ta način poskušamo doseči, da se za šport škodljiva praksa velikega »poštenjaka« zaključi.

Zaradi navedenega v nadaljevanju navajamo dejstva, ki jih je ugotovil Disciplinski organ pri NZS: Dne 17. 11. 2021 je bila iz strani Nogometnega kluba Brežice 1919 na disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije, g. Boštjana Jegliča l.r., podana prijava zaradi suma kršitev 4/1/h čl. Disciplinskega pravilnika (kršitve predpisov NZS) v povezavi z 9. čl. Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (PRSI) zoper ND Posavje Krško. Proti ND Posavje Krško je bil nato sprožen disciplinski postopek.

ND Posavje Krško je 31. 8. 2021 pod vodstvom Roka Zorkota nezakonito registriral člana NK Brežice 1919, deset let starega igralca selekcije U11, V. K. Na Registracijsko komisijo NZS so podali vlogo za registracijo prej omenjenega igralca, kljub temu, da s strani matičnega kluba ni bila podana potrebna izpisnica. Rok Zorko je bil s strani predstavnika NK Brežice 1919 jasno seznanjen, da dokler ne bodo izpolnjeni vsi pogoji (jasno izražena želja staršev, igralčevega mentorja in igralčevega trenerja) izpisnica za igralca ne bo izdana. Pri ND Posavje Krško so se zato izjemno goljufivo in samovoljno odločili, da bodo popolnoma namerno in zavedno na Registracijsko komisijo NZS skupaj z zahtevkom za registracijo igralca V. K. podali dobre tri tedne staro izpisnico za popolnoma drugega igralca. Navedeno početje kaže na odnos g. Roka Zorkota, do pravil, ki veljajo v uradnih postopkih, ker njemu že ne bo nekdo zapovedoval kako se pravilno dela. Komisija, ki pri svojem delu verjetno izhaja iz predpostavke poštenosti, je bila v tem primeru preslepljena in je igralca tudi registrirala. Na pritožbo NK Brežice 1919 je bila navedena registracija naknadno razveljavljena, registracija prej navedenega za novi klub pa zavrnjena.

Disciplinski sodnik NZS je 26. 4. 2023 določil: ND Posavje Krško se na podlagi določil 4/1(h) in 8/4(d) Disciplinskega pravilnika izreče naslednja kazen, in sicer ker je navedeni klub dne 31.8.2021 v zvezi z registracijo igralca V. K. kršil 9. čl. Pravilnika o registraciji in statusu igralcev ter namesto izpisnice za navedenega igralca predložil izpisnico drugega igralca, zaradi česar je bil prvo navedeni igralec registriran za klub ND Posavje Krško, čeprav to ne bi smel biti, se izreče kazen prepovedi vseh dejavnosti, povezanih z registracijo igralcev, tekom enega prestopnega roka, ki pa ne bo izvršena, če ekipa ND Posavje Krško v roku štirih mesecev od izdaje tega sklepa ne bo storila podobnega prekrška ali težjega prekrška (pogojna odložitev kazni po 15. čl. DP).

Kazen se nam zdi popolnoma zaslužena, vendar premalo stroga in vzgojna še posebej ob vedenju, da ne bo nikoli realizirana. G. Rok Zorko je namreč po prejemu kazni zopet izvedel enega od svojih poštenih manevrov in ND Posavje Krško ponovno združil z NK Krško in bo prestope igralcev nemoteno opravljal pod imenom drugega kluba. Upamo, da bo pod pokroviteljstvom kluba (NK Krško), ki ga je zadnja leta nenehno blatil in pljuval v javnosti in mu škodoval na vse možne načine, našel pogoje za dobro, predvsem pa kot sam pravi »pošteno« delo tudi vnaprej.

Do Roka Zorkota smo bili v NK Brežice 1919 vedno korektni in profesionalni ter mu pomagali, ko je bil pomoči potreben. Nikoli nismo blatili njegovo ime. Ko je odšel iz našega kluba smo se mu zahvalili za opravljeno delo ter kontakt z njim tam prekinili in zaključili. Na žalost se je v zadnjih letih nakopičilo toliko negativnih stvari, ki so prihajale ravno od njega in so usmerjene proti nam in našem delu, da preprosto ne moremo biti več tiho in smo dolžni zaščititi interese NK Brežice 1919. Še posebno ob dejstvu, da tudi v tem tednu počne g. Rok Zorko in po njegovem navodilu njegovi pajdaši podobne reči, za katere je bil spoznan za krivega. Ponovno v nasprotju s Pravilnikom kličejo in prepričujejo starše otrok, kot tudi otroke same, sosednjih klubov ter jim ponujajo višje denarne zneske in ostale nemogoče obljube, da bi jih zvabili pod svoje »pošteno« okrilje.

NK Brežice 1919

 

FOTO: Marko Klarić

Kontakt

Nogometni klub Brežice 1919

Modri

Cert ID: 0042/00045

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Nogometni klub Brežice 1919
Matična številka: 4056809000